POLECAMY

Stowarzyszenie Pawęzów RAZEM

O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie nasze powstało już w 2007 roku, wtedy jako „Stowarzyszenie klub sportowy FC Pawęzów” w celu między innymi rozwoju i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności piłki nożnej. Zauważono taką potrzebę już w 2003 roku, kiedy to powstał założony w sposób nieformalny przez dr Jacka Juzę, mieszkańca Pawęzowa Klub Sportowy nazwany później przez młodzież „FC Pawęzów”.

W 2007 roku prezesem Stowarzyszenia został będący jednocześnie sponsorem, ówczesny Radny Bogdan Ludwa. Już w 2008 roku Klub został zgłoszony w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Tarnowie do rozgrywek piłkarskich rundy wiosennej i jesiennej. Wiosną mecze odbywały się na stadionie Iskry Tarnów, natomiast od rundy jesiennej na stworzonym prywatnie przez pana Jacka Juzę stadionie FC Pawęzów w Pawęzowie.

W 2009 roku kontynuowano rozgrywki w kategorii junior młodszy, a jesienią Stowarzyszenie wspólnie z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej, Strażą Pożarną i Radą Sołecką współorganizowało festyn rodzinny. W 2010 roku wiosną prowadzono rozgrywki w kategorii junior młodszy, natomiast jesienią już jako juniorzy starsi. Drużyna brała również udział w turniejach na terenie gminy ( o puchar Wójta gminy Lisia Góra i o Puchar Polonii Amerykańskiej w Chicago), a także poza terenem gminy w turnieju halowym o Puchar Wójta gminy Skrzyszów,w którym zajęła pierwsze miejsce.

W latach 2011 i 2012 drużyna brała udział w rozgrywkach II ligi juniorów starszych w OZPN w Tarnowie. Obecnie prowadzony jest nabór do szkółki piłkarskiej dla dzieci.

W związku z małą ilością dzieci w Sołectwie Pawęzów, i stałym niedoborem uczniów w szkole, zaistniała obawa, że Szkoła Podstawowa w Pawęzowie może zostać zamknięta, bądź oddana do prowadzenia przez inny podmiot. W związku z tym Zebranie Wiejskie na swym spotkaniu w lutym 2012 roku upoważniło Stowarzyszenie do wystąpienia do Rady Gminy z chęcią przejęcia Szkoły.

W kwietniu 2012 roku na swym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Stowarzyszenie zmieniło zakres działalności poszerzając go między innymi o działalność oświatową, co pozwala obecnie przejąć prowadzenie szkoły. Zmieniono również nazwę, i obecnie brzmi ona „Stowarzyszenie Pawęzów RAZEM”, którego prezesem wybrano Jerzego Albertusiaka, Radnego Sołeckiego. Wiceprezesem został dr Jacek Juza, członkami zaś zarządu Bogdan Ludwa i Grzegorz Szerszeń. Sekretarzem pozostał nadal Wiesław Gadziała.

Po przyjęciu na ostatniej sesji Rady Gminy uchwały o przekazaniu trzech szkół Stowarzyszeniom z dniem 1 stycznia 2013 roku, przystąpiono do współpracy z Gronem Pedagogicznym Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie. Pierwsze z planowanych spotkań przyniosło pozytywne efekty. Mamy nadzieje, że posiadając w Zarządzie Stowarzyszenia osoby z wykształceniem pedagogicznym i współpracując z dotychczasową kadrą szkoły osiągniemy wspólnie wyniki nie mniejsze niż nasza dotychczasowa działalność.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Pawęzów RAZEM
Firma Reklamowa Pixtar - Tarnów